Translated by Google Translate

NL EN US DE FR PL CZ ES PT IT SE HU GR RO SK JP CN AE IL

E & R Classics
Kleiweg 1 5145NA Waalwijk, Holandsko
+ 31 416 751 393

Nedeľa 1. novembra (Deň všetkých svätých) EXTRA OTVORENÉ od 12:00 do 16:00

Vyhlásenie o ochrane súkromia

E&R Classics, dcérska spoločnosť Víťazstvo klasický automobily BV vo Waalwijku je zodpovedný za spracovanie osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Spracúvame osobné údaje:
Spoločnosť E&R Classics spracúva vaše osobné údaje, keď používate naše služby a / alebo nám poskytnete svoje osobné údaje. Osobné údaje, ktoré spracujeme, zahŕňajú:
• Adresa;
• Telefónne číslo;
• Emailová adresa;
• Rod;
• Číslo bankového účtu;
• Spracovanie platby;
• iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke, prostredníctvom korešpondencie a telefonicky;
• zasielanie nášho spravodajcu a / alebo reklamnej brožúry;
• Byť schopný zavolať alebo poslať e-mail v prípade, že je to potrebné na to, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby;
• Informujte vás o zmenách našich služieb a produktov;
• Ponúknuť Vám možnosť odpovedať na náš newsletter;
• Dodať tovar a služby

Spoločnosť E&R Classics spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
Spoločnosť E&R Classics neprijíma žiadne rozhodnutia založené na automatizovanom spracovaní, na záležitostiach, ktoré môžu mať (významné) dôsledky pre ľudí. Ide o rozhodnutia prijaté počítačovými programami alebo systémami bez zásahu osoby.

Ako dlho skladujeme osobné údaje:
Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečnom prostredí, kým sa neodhlásite alebo nás nebudete informovať o vymazaní vašich údajov. Spoločnosť E&R Classics neuchováva vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné na účely, na ktoré sú vaše údaje zhromažďované.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami:
Vo všeobecnosti nezdieľame osobné údaje s tretími stranami, pokiaľ nám na to nedáte súhlas alebo ich výslovne nepožiadame. Spoločnosť E&R Classics nepredáva vaše údaje tretím stranám. Spoločnosť E&R Classics poskytuje iba údaje, ak je to potrebné na plnenie zmluvy alebo na splnenie zákonných povinností. Spoločnosť E&R Classics a spoločnosti, ktoré spoločnosť E&R Classics poverila spracovaním vašich údajov, uzavreli dohodu o spracovaní údajov s cieľom zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov. E&R Classics zostáva zodpovedný za tieto operácie spracovania.

Súbory cookie alebo podobné techniky, ktoré používame:
E&R Classics používa iba technické a funkčné cookies. Vo všeobecnosti nepoužívame analytické cookies, ktoré porušujú vaše súkromie. Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený na vašom počítači, tablete alebo smartfóne pri prvej návšteve webovej stránky. Súbory cookie, ktoré používame, sú potrebné pre technickú prevádzku webovej stránky a pre jednoduché používanie. Tieto cookies zaručujú, že webová stránka funguje správne, napríklad zapamätaním si vašich preferovaných nastavení. Môžeme tiež optimalizovať naše webové stránky s týmto. Váš internetový prehliadač môžete nastaviť tak, aby sa odhlásili z cookies, ktoré sa nastavujú, a aby ste odstránili cookies, ktoré boli nastavené na našich webových stránkach.

Osobitné a / alebo citlivé osobné údaje, ktoré spracúvame:
Naša webová stránka a / alebo služba nemá v úmysle zhromažďovať údaje o návštevníkoch webových stránok, ktorí sú mladší ako 16 rokov. Nemôžeme však overiť vek, takže rodičia sú povzbudzovaní, aby sa zapájali do online aktivít svojich detí, aby sa zabránilo zhromažďovaniu údajov o neplnoletých bez súhlasu rodičov. Ak ste presvedčení, že sme zhromaždili osobné údaje o neplnoletej osobe, kontaktujte nás na adrese administration@erclassics.com preto môžeme tieto informácie odstrániť.

Zobrazenie, úprava alebo odstránenie údajov:
Každý zákazník alebo návštevník webovej stránky má právo zobraziť, upraviť alebo vymazať svoje osobné údaje. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou E&R Classics. Máte tiež právo na prenosnosť údajov. Môžete požiadať o získanie kópie vašich osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte, aby ste ich mohli spravovať a presúvať. Žiadosť o prístup, zmenu, vymazanie, prenos vašich osobných údajov, žiadosť o stiahnutie súhlasu alebo námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov môžete odoslať na adresu: administration@erclassics.com

Ako robiť zabezpečíme vaše osobné údaje:
Spoločnosť E&R Classics berie ochranu vašich údajov veľmi vážne a prijíma vhodné opatrenia na zabránenie zneužitiu, strate, neoprávnenému prístupu alebo zmene a nechcenému zverejneniu. Ak máte podozrenie, že vaše údaje nie sú bezpečné alebo existujú náznaky zneužitia, obráťte sa na spoločnosť Maartje Praag na adrese administration@erclassics.com

Naše kontaktné informácie:
Internetová stránka: www.erclassics.com
Adresa: Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk
Telefón: + 31 (0) 416 75 13 93
E-mail: administration@erclassics.com
Funkcionár pre údaje: pani Maartje Praag (administration@erclassics.com)